Bioandalusí Export, S.L.U. är exklusivt specialiserat på produktion och marknadsföring av ekologiska trädgårdsprodukter  med ursprung från den andalusiska regionen. Våra centrum för produktion är lokaliserade till regionena Málaga, Granada och Almería. Vi säljer först och främst våra produkter till familjejordbruk, därför har vi stort förtroende i samband med många års erfarenhet inom ekologiskt jordbruk. Alla våra jorbrukare och leverantörer är exklusivt ekologiskt certifierade. Vi har gemensamma, viktiga åsikter som vi följer: 100 % ekologisk produktion, respekt för miljön, produkter fria från bekämpningsmedel och konstgödsel, produkter under maximal kontroll och produktion enligt aktuella EU normer.  Produktionen är avsedd först och främst för export men vi vill också vara med och delta i att öka konsumeringen av ekologiska, lokala produkter. Den tajta relationen med alla våra leverantörer gör det möjligt för oss att garantera en kontinuerlig tillförsel och en extraordinär kvalité i alla våra trädgårdsprodukter som vi marknadsför.


Bioandalusí Export, S.L. är en pålitlig partner för både stora och små företag som delar vår syn på ekologisk filosofi. Vi är intresserade av kommersiella relationer under lång sikt för ett gemensamt arbete.  Vi når våra utvalda kunder genom vårt kommersiella märke ”Bioandalusí”, tillverkat med hösta kvalité och med maximal garanti. Vi vill att våra kunder får en produkt som skiljer sig och att företagen i sig är kapabla att ge samma konkurrenskraft som till sina kunder.  Vi garanterar alla våra kunder tilltro, effektivitet och allvar. Vi arbetar för att tillfredsställa behoven hos våra kunder.


Våra val av “Hållbara tjänster och leverantörer” under hela produktionsfasen och distributionsfasen gör det möjligt för oss att utveckla vår marknadsföring och samtidigt reducera vår påverkan på miljön angående alla våra aktiviteter och tjänster. Vi vill alltid bidra till en hållbar utveckling som gynnar alla. Du kan läsa mer detaljer om vår miljöpolitik på länken ”Ekologisk Filosofi” på vår hemsida.

 

Bioandalusí, din ekologiska leverantör i södra Spanien

Ekologiskt jordbruk: “Vårt val, för att vi litar på det som är bra för dig och för naturen.”

 

 

logos pie5